Skarvning av LED-kabel

Vid Montejaurs huvudkontor finns förutom lager och ljuslabb även en verkstad där vi reparerar Montejaurprodukter. Det stämmer, reparationer förekommer och är en del av vår reklamationshantering. Samtliga produkter har två års garanti, vilket inte är något att skryta om eftersom det är föreskrivet i konsumentköplagen. Däremot har antalet reklamationer varit väldigt få under många år och samtliga dessa har behandlats. En stor del av dessa har till och med legat utanför reklamationstiden och behandlats goodwill då kundnöjdhet alltid legat i fokus. Små fel över tid är i de flesta fall enkla att rätta till och möjliggör att våra kunder kan fortsätta att använda våra produkter i många år. Skarvning av LED-kabel är inte svårt, men några verktyg är nödvändiga för att uppnå ett perfekt resultat, vilket visas nedan.

Fel hos standardkomponenter såsom transformatorer och liktriktare, vilka är utbytbara, byts helt enkelt ut. En avklippt kabel skarvas enkelt ihop eftersom ljusnätet drivs av lågspänning. Om mot förmodan en lödning inne i själva LED-dioden skulle lossna visar denna video hur detta kan repareras.

Reparationsproceduren som visas i videon är följande:

  1. Lösgör och dra bort krympslangen från LED-dioden, utan att förstöra krympslangen.
  2. Notera vilken lödning som släppt.
  3. Klipp av motsvarande kabel ca 5cm från själva LED-en.
  4. Dra tillbaka krympslangen på LED-en.
  5. Skala de 3 kabeländarna som nu finns.
  6. Sätt på en liten krympslang
  7. Se till att inte korsa kablarna i nätstrukturen.
  8. Skarva ihop de 3 kabeländarna, tex 2+1 i en skarvhylsa.
  9. Värm krympslangen så den krymper över skarvningen