Flaggstångsbelysningar behöver också testas, precis som andra produkter. Med hjälp av marknadens kraftfullaste lövblås lyckas vi simulera hårda vindar, just sådana som är utmaningar för utomhusprodukter i en trädgård vintertid. Speciellt om man också hissar upp dem högt i en flaggstång! Montejaurs unika nätkonstruktion med en helt avlastad strömkrets är framtagen för att klarar hårda vindar utan att strömkretsens lödningar och klämningar skadas. Vid varje LED sitter det två kopplingar som dels ska klara kontinuerlig, pulserande last, dels vara korrosionssäkra.