Nedanstående köpvillkor gäller på montejaur.com

 

Registrering

 

För att vi skall kunna fullfölja våra avtalsenliga förpliktelser, måste kunden registrera sig i vårt kundregister. Där behöver man uppge namn, post/leveransadress och e-post adress.

 

Personuppgifter

 

Montejaur e-handel är ansvariga för behandlingen av personuppgifter som du som kund lämnar till oss. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (Personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig, och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall Montejaur. Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta några personuppgifter.

 

Priser

 

Priser som anges på www.montejaur.com vid inköpstillfället, är det som gäller. Priserna är styckepriser inklusive moms, om inget annat anges. Vi reserverar oss mot felaktigt uppgivna priser, och förbehåller oss rätten att ändra priserna på hemsidan utan föregående avisering.

 

Beställning

 

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Montejaur lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls. Vi loggar beställarens IP-nummer för att kunna styrka falskbeställningar.

 

Betalningsalternativ

 

Vi erbjuder följande betalningsalternativ:

 

Postförskott – betalas vid utlämning.

Kortbetalning – via VISA/Mastercard.

Faktura – du betalar efter att du hämtat ut din vara.

Betalningsvillkor 10 dagar från det att varan skickats.

 

Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta.

 

Bank och kreditkort

 

Vi använder oss av DIBS. DIBS är en betalningsgateway, vilket är ett system som enbart distribuerar information om betalningar från Montejaur till Montejaurs kortinlösare. Allt sker genom en säker anslutning och ett säkert system som uppfyller alla internationella säkerhetskrav. DIBS är certifierade enligt PCI DSS sedan 2005.

 

Avbeställning

 

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig.

 

Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

 

För outhämtade paket debiteras Postens fraktavgifter tur och retur.

 

Ångerrätt

 

För säsongsprodukter med kort säljfönster, tex LJUSGRAN, tillämpar vi inte ångerrätten (14 dagar enligt konsumentlagen) för beställningar under perioden 1 november – 31 december.

 

Paketspårning

 

Vid leverans skickas leveransuppgifter ut till av kund angiven e-postadress. Var därför noga med att fylla i korrekt e-post adress samt mobilnummer för SMS-avisering. Ditt mail med leveransuppgifter innehåller följesedeln och paketens kolli-nummer/sändningsnummer. Med detta nummer kan du spåra/följa paketet via vår distributörs hemsida. Via SMS får du en kod, denna kod samt giltig legitimation krävs vid uthämting av ditt paket.

 

Frakt och leveranstid

 

Frakten räknas ut automatiskt och redovisas i kassan. Vi tillämpar 100% nöjd kund garanti vilket innebär att Montejaur betalar returfrakt och ny frakt vid retur efter godkänd reklamation. Detta förutsatt att fraktsedlar från Montejaur används. Vi skickar normalt din beställning inom 1-3 arbetsdagar om inte annat anges. Vid eventuell leveransförsening kommer du att att få ett meddelande från oss via e-post eller per telefon. Du har rätt att vid leveransförsening häva din beställning. Montejaur ansvarar inte för leveransförseningar som orsakats av Posten eller annan distributör. Om emballaget och varan är skadat vid leverans är det lättast om detta påpekas direkt till utlämningsstället, men ej senare än två månader från uthämtningsdagen. (Ett kvitto/notering från utlämningsstället underlättar hanteringen vid skadeanmälan ). Utöver vad som föreskrivits i konsumentköplagen för konsument (se nedan), och utöver vad som skrivits här ovan har Montejaur inget ansvar för förseningar eller fel.

 

Force majeure

 

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Montejaurs sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

Tvistlösning

Vid eventuell tvist, hänvisar vi enligt lag till EU-kommissionens onlineplattform, Online Dispute Resolution, ODR. (länk: ec.europa.eu/consumers/odr)