Genom åren har vi skrivit om vårt arbete med hållbarhet för vår julgransbelysning utomhus.

 

Samarbete med högskolan

Förutom att vår julgransbelysning utomhus är hållbar och att vi samarbetar med KTH-programmet Industriell teknik och hållbarhet strävar vi efter hållbarhet i alla led.

Julgransbelysning utomhus Ljusgran - ett miljövänligt alternativ till huggna granar

KALMAR 2019-11-28
Julgranen lyfts på plats på Stortorget i Kalmar med hjälp av en lastbil med kran medan fem man ser på.
Foto: Marko Säävälä / TT kod 10510

Modularisering

I en julgransbelysning utomhus grundförsändelse ingår det som är nödvändigt för alla kunder. Komponenter som är nödvändiga för endast vissa kunder säljs separat. Dvs skickas inte till kunder som inte behöver dem. Ett sådant exempel är våra tältpinnar. De säljs separat till de kunder som monterar ljusgranen på gräsmatta och inte redan har tältpinnar liggande. Men de vi säljer är då av högsta kvalitet!

(en variant på detta är vår fakturaavgift, som vissa klagar på…vi tar ut denna avgift för de som väljer faktura, just för att inte alla ska behöva vara med och betala för fakturaavgiften som innefattar kreditupplysningar, programhantering samt lite risk)

 

Julgransbelysning utomhus – Återvinning

Samtliga inkommande kartonger återvinns. En del används som packmaterial för utgående gods. Ett bra exempel är hörnskydd och bandningsskydd vid pallemballering.

Det är dock ofrånkomligt att helt undvika spill och avfall. Därför är det viktigt att vår städfirma i sin tur sköter källsortering. Städar man ett kombinerat kontor, lab och lager gäller det att hålla koll på vad som är vad. Urban Fresh gör att lysande jobb och förstår vikten av hållbarhet i alla led.