Ljusgransbloggen går vidare med ett ämne vi flaggat för tidigare. Nämligen den eviga frågan, hur hög är min flaggstång? Det kan vara bra att ta reda på nu när kvällarna i trädgården blir allt mörkare och man funderar på rätt LED-belysning att hissa i flaggstången. De vanligaste längderna på flaggstänger i Sverige är 9 och 12 meter och LJUSGRAN 8M är vår populäraste produkt.

Gör så här:

1) Ställ dig på ca 10-20 meters avstånd från flaggstången.
2) Håll upp en penna framför dig så att den precis täcker flaggstången i ditt synfält.
3) ”Fäll ned” pennan vid flaggstångsfoten, dvs. rotera pennan (åt höger eller vänster) med ena änden kvar i flaggstångsfoten.
4) Lägg märke till punkten i marken där pennans andra ände slutar.
5) Stega eller mät avståndet från den punkten till flaggstången!