Korrosionsprovning av LED-belysning. Vad ska det vara bra för? LED-slingor är väl något man bara slänger upp och sedan får det lysa tills det slocknar. Sedan köper man nytt. Eller?

Nej, Montejaur ställer långt större krav på sina produkter. 2 års garanti är ett måste, fast våra kunder ska kunna plocka fram sina ljusnät år varje höst under många fler år än så. Miljön är tuff. Det är vinter, regn, snö, hårda vindar och ljusnäten är upphissade 12 meter i luften. Det gäller att säkerställa produkternas funktion då vi behöver dem som allra mest.

Förutom mekanisk hållbarhet är korrosion den största utmaningen. LED-lamporna, som egentligen inte är lampor utan dioder, tillverkas med kontakter som inte är i rostfritt material. Detta är huvudorsaken till att många billiga ljusslingor på marknaden betraktas som slit-och-slängprodukter.

Alla Montejaurs LED är inkapslade i ett plaströr. Detta är fyllt med ett speciellt lim som gör att utrymmet blir helt gastätt och därför inte kan rosta. När Montejaur utvecklade denna produkt genomfördes därför prover i en korrosionskammare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås.

 

Hur går då ett korrosionsprov till?

Det är mer uppstyrt än vad man kanske kan tänka sig och varje provmoment har exempelvis en egen ISO-standard.

  • En representativ vital del av produkten hängs upp i en plastställning i en provningskammare.
  • Ljusnätet spänningssätts och exponeras enligt ISO 11997-1 Metod B enligt en provningscykel på 7 dygn!
  • 1 dygn i saltdimprovning enligt ISO 9227 NSS. Till saltlösningen används högraffinerat vakuumsalt (NaCl) innehållande mindre än 0,001% koppar och nickel. Detta löses i avjoniserat vatten med en konduktivitet mindre än 5µS/cm.
  • 4 dygn kondensationsprovning enligt DIN 50017KFW. Detta innebär 8 timmar med 100% RH vid 40°C följt av 16 timmar med 75% RH vid 23°C.
  • 3 dygn konditionering vid 23°C och 50% RH
  • Provet avslutas med okulärbesiktning av rostangrepp samt funktionsprov. I vissa fall kan friläggning och studie i mikroskop vara nödvändigt för att särskilja missfärgning till följd av lödningarnas flussmedelsrester från korrosionsangrepp.