Nästa ämne i ljusgransbloggen är de olika sorters julbelysning till flaggstänger som finns på marknaden. Som bakgrund bör nämnas att större trädgårds- och utomhusbelysningar för privat bruk knappt existerade innan år 2005, då LED-teknologin blev kommersiellt tillgänglig. En belysning som tex Montejaurs 12M med 1200 lampor hade ju innan LED-lampornas intåg dragit varenda säkring i huset!

Montejaur lanserade HISSNINGSBAR LJUSGRAN på Hem- och villamässan i Älvsjö den 1 oktober 2009. Inom något år kunde villaägare även hitta andra alternativ i handeln. Vilka är då dessa? Enklast är att dela in dem i tre grupper:

  • Ljusnät
  • Separata ljusslingor utan rigg
  • Ljusslingor med rigg

 

Ljusnät

Montejaur är ensamma på marknaden med sitt patenterade ljusnät. Nätkonstruktionen gör att man får en perfekt konisk form och att lamporna fördelas homogent över hela ljusbilden. Inga ”klumpar” av 2-3 LED alltså där många lampors effekt försvinner i onödan. Av denna anledning ska man inte bara titta på antalet LED utan även på själva ljusgeometrin när man väljer ljusgran.

Ljusnätet är dessutom självbärande och ger överlägset enklast montering. Montejaurs kunder monterar sina nät på ett par minuter. Samma sak när det ska ner och in i kartongen igen efter vintern.

Separata ljusslingor

Separata ljusslingor är enklast och billigast att tillverka. LED-lamporna sitter utmed en sträng och ljussättningen blir således endimensionell. Det skulle krävas ett mycket stort antal slingor för att skapa en något sånär homogen och estetiskt tilltalande ljusbild.

En annan nackdel med denna typ har visat sig vara svårigheten att montera och demontera. Toppringar som kärvar samt slingor som trasslar in sig i varandra. Vi har tidigare berört detta ämne i följande inlägg: https://montejaur.com/gunnar-jaemfoer-ljusgranar-foer-flaggstaang/

Ljusslingor med rigg

Även denna typ utgörs av slingor. Däremot hamnar slingorna i ett speciellt mönster pga av en medföljande stödanordning. Resultatet blir en dekoration som känns mer traditionell och påminner om girlanger i julgranar. Denna typ av ljusgran kan uppfattas som estetiskt tilltalande om man tycker om traditionell och kanske mer kontinental typ av juldekoration.

Även denna typ är relativt svår att montera, även om utförliga instruktioner finns. Den erforderliga riggen/stödanordningen ger dessutom ett högre pris.

 

Utöver ovanstående jämförelse bör man beakta hur ljusgranen är tillverkad ur korrosionssynpunkt. Montejaur har samtliga LED helt inkapslade och hela konstruktionen är testad i korrosionskammare på Statens Provningsanstalt i Borås. LED-lampans ben, som inte tillverkas i rostfritt material är den känsliga punkten att hålla utkik efter. Om lamporna endast är skyddade av en krympslang i tex PVC så kommer rosten vid lödningarna obönhörligen att bryta strömkretsen inom en snar framtid.